Chi phí đặt hàng – Losupply – Landing pages – Lozi

CHI PHÍ ĐẶT HÀNG

Phí vận chuyển khi đặt nguyên liệu dung 1 lần tại Losupply

Losupply giao hàng đồng giá tại nội thành các khu vực hoạt động: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Biên Hoà và Cần Thơ. Thời gian giao hàng trong vòng 1 giờ kể từ khi đơn hàng được đặt qua ứng dụng Loship Merchant. Chương trình giao hàng đồng giá áp dụng cho mọi đơn hàng đặt nguyên liệu dung 1 lần tại Losupply.

Khu vực Đơn hàng đặt lần đầu Đơn hàng đổi trả
Hồ Chí Minh 10.000 đ Miễn phí
Hà Nội 10.000 đ Miễn phí
Đà Nẵng 10.000 đ Miễn phí
Cần Thơ 10.000 đ Miễn phí
Biên Hoà 10.000 đ Miễn phí