Hướng dẫn đặt hàng – Losupply – Landing pages – Lozi

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Bước 1: Tải ứng dụng cửa hàng Loship: Loship Merchant

buoc-1

Bước 2: Đăng kí thành Viên

buoc-2

Bước 3: Chọn sản phẩm cần mua

buoc-3

Bước 4: Xác nhận giá

buoc-4

Bước 5: Nhận hàng từ tài xế

buoc-5