Download app to use Losupply:iOSAndroid- or -
+84
Send link
Losupply Q&A

Having questions about Losupply?

Công ty mẹ sẽ hỗ trợ những hoạt động gì cho đại lý tại tỉnh (nhân sự sale, chương trình marketing,...)?

losupplyAnswered by Losupply18 days ago

Công ty Losupply sẽ hỗ trợ đại lý các chương trình khuyến mãi, marketing, xúc tiến bán hàng trên nhiều phương tiện như Facebook Page, Facebook Group, Email Newsletter,... đồng thời chuyển giao data khách hàng trong phạm vi khu vực đại lý. 

Losupply cũng có chính sách nhận hàng hóa hoàn trả nếu hàng hóa không đạt yêu cầu ngay tại thời điểm giao hàng. Tuy nhiên, Losupply không chấp nhận hoàn trả nếu có bất kỳ hư hại nào xảy ra trong quá trình tồn trữ.

losupplyLosupplyMOD18 days ago

Related questions