Download app to use Losupply:iOSAndroid- or -
+84
Send link
Losupply Q&A

Having questions about Losupply?

Tôi cần đổi túi đựng 1 ly sang loại túi đựng 2 ly có ngăn

losupplyAnswered by Losupply18 days ago

Team Losupply.

Chào anh/chị chủ cửa hàng.

Losupply sẽ hỗ trợ anh/chị việc đổi sản phẩm theo nhu cầu của quán. Hiện tại anh/chị cần liên hệ với chuyên viên tư vấn hoặc Hotline tại https://losupply.vn/. Cung cấp mã đơn hàng và tình trạng đơn hàng cho đội ngũ Losupply. Khi đơn hàng được xác nhận phù hợp với chính sách đổi trả thì Các bạn sẽ hỗ trợ anh/chị từng bước đặt đơn và thu hồi sản phẩm.

1. Anh/chị đặt đơn hàng mới với túi nhựa 2 ly có ngăn và thanh toán cho đơn hàng mới

2. Khi đơn hàng mới hoàn thành, Losupply sẽ thu hồi đơn hàng cũ: túi đưng 1 ly

3. Khi đơn hàng túi đựng 1 ly nhập kho, Losupply sẽ hoàn tiền cho anh.chị thông qua tài khoản đã thanh toán

losupplyLosupplyMOD18 days ago

Related questions