Download app to use Losupply:iOSAndroid- or -
+84
Send link
Losupply Q&A

Having questions about Losupply?

Tôi thấy sa tế trên Losupply đang bán qui cách 1 thùng 72 chai. Đang rất khó khăn cho cửa hàng bún bò đặt hàng. Losupply có phương án nào để cửa hàng tôi nhập theo số lượng phù hợp không?

losupplyAnswered by Losupply18 days ago

Team Losupply.

Chào anh/chị chủ cửa hàng.

Losupply rất lấy làm tiếc khi chưa hỗ otrwj anh/chị đặt nhỏ lẻ nguyên liệu tại thời điểm này. Losupply hiểu được sự khó khăn anh/chị khi nhập số lượng 72 chai sate. Hiện tại, nếu có cửa hàng nào có thể đặt chung với anh/chị sate thì hãy chia sẻ đơn hàng với họ. Losupply sẽ sớm đưa ra tính năng bán lẻ theo nhu cầu của anh/chị trong thời gian sớm nhất.

losupplyLosupplyMOD18 days ago

Related questions